Biała Waka


Muzea w Białej Wace – tu mieszczą się dwa muzea. Jedno – w miejscowym Centrum Kultury, drugie, będące prywatną kolekcją Edwarda Kurkiańca – miejscowego artysty-rzeźbiarza, fascynata Puszczy Rudnickiej i jej dziedzictwa. W obu zbiorach znajduje się ponad 1300 eksponatów, dotyczących bogatej historii Puszczy Rudnickiej i ludzi mieszkających na jej terenie. Najstarsze z eksponatów pochodzą z okresu XII-XIV w. Pokazują one dziedzictwo tego rejonu z okresu jagiellońskiego, napoleońskiego, czasu zaborów i powstań narodowych, okresu międzywojnia, okupacji niemieckiej i sowieckiej, czasu powojennego. W wielu dokumentach, zdjęciach i przede wszystkim w zwykłych sprzętach – domowych, rolniczych, przemysłowych, militarnych można zobaczyć wiele wieków historii tej ziemi.


Hełm

Chomąto

Chomąto z przełomu XIX i XX wieku. Wykonane z drewna obleczonego skórą.

Astronomia Teoretyczna (1914)

Astronomia teoretyczna T.1,

Autor: M.P. Rudzki
Liczba stron – 427
Podręcznik do nauki astronomii autorstwa Maurycego Piusa Rudzkiego – polskiego geofizyka i astronoma. Wydany w 1914 roku w Krakowie, pisany starą polszczyzną. Okładka miękka. Podręcznik zachowany w bardzo dobrym stanie.

Breviarium Romanum (1899)


Brewiarz rzymski
Pełna nazwa: Breviarium Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. et Leonis XIII. Auctoritate recognitum.
Księga liturgiczna, służąca do odprawiania codziennej modlitwy (Liturgii Godzin) w kościele katolickim. Zawiera psalmy, modlitwy i hymny, podzielony jest na części roku (cztery pory). Przeznaczony (brewiarz) dla duchowieństwa. Podzielony na części, odmawianych w poszczególnych porach w ciągu doby (Liturgia Godzin): godzina czytań, jutrznia (trzy modlitwy – przed, południową i popołudniową), nieszpory i kompletę. Jego rozpowszechnienie zapoczątkowane zostało przez Sobór Trydencki.
Wydany w 1899 roku w Ratyzbonie przez Friderica Pustet’a (dziewiąta edycja). Pisane w języku łacińskim. Posiada nieliczne ilustracje. Liczba stron 456 plus 147 dodatkowych. Zachowało się złocenie brzegów kart. Okładka twarda, skórzana (czarna) z wytłoczony „IHS” i krzyżem.

Breviarium Romanum (1910)

Breviarium Romanum

Wydany w Ratyzbonie w 1910 roku. Pisany łaciną. Czarna, skórzana okładka z tłoczonym napisem „IHS” w koronie. Na tylnej stronie okładki litera „M” w koronie. Na brzegach stron zachowały się resztki złoceń. Liczba stron 451 + 138 dodatkowych. Posiada nieliczne ilustracje. Zachowany w stanie złym.

Breviarium Romanum(1914)

Brewiarz rzymski z 1914 roku.

Kolejny brewiarz. Wydany został w Ratyzbonie w 1914 roku. Pisany po łacinie. Okładka czarna, twarda z tłoczonym napisem „IHS”. Zawiera również nieliczne ilustracje. Liczba stron 348 plus 12 dodatkowych. Zachowany w dobrym stanie.

Encyklopedia Kościelna T.VIII

Encyklopedja Koscielna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami.

Encyklopedia kościelna wydawana w Warszawie w latach 1873 – 1933. W jej skład weszły trzydzieści trzy tomy. Autorem polskiej edycji był ksiądz Michał Nowodworski – biskup płocki. Szykanowany przez władze zaboru rosyjskiego za działalność patriotyczną.
Tom VIII
Hasło: „Ibas – Jezuaci”
Zawiera adnotację , iż została dopuszczona przez cenzurę rosyjską.. Na początku znajduje się spis artykułów. Liczba tron 628, brak ilustracji. Okładka twarda, na grzbiecie znajduje się wytłoczona nazwa. Zachowany w stanie dobrym.

Encyklopedia Kościelna T.XIV

Encyklopedja Koscielna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami.

Encyklopedia kościelna wydawana w Warszawie w latach 1873 – 1933. W jej skład weszły trzydzieści trzy tomy. Autorem polskiej edycji był ksiądz Michał Nowodworski – biskup płocki. Szykanowany przez władze zaboru rosyjskiego za działalność patriotyczną.
Tom XIV
Hasło: „Matagne – Monety”
Zawiera adnotację , iż została dopuszczona przez cenzurę rosyjską.. Na początku znajduje się spis artykułów. Brak ilustracji. Okładka twarda, na grzbiecie znajduje się wytłoczona nazwa. Zachowany w stanie dobrym.

Encyklopedia Kościelna T.XVII

Encyklopedja Koscielna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami.

Encyklopedia kościelna wydawana w Warszawie w latach 1873 – 1933. W jej skład weszły trzydzieści trzy tomy. Autorem polskiej edycji był ksiądz Michał Nowodworski – biskup płocki. Szykanowany przez władze zaboru rosyjskiego za działalność patriotyczną.
Tom XVII
Hasło: „Obserwanci – Ozjasz”
Zawiera adnotację , iż została dopuszczona przez cenzurę rosyjską.. Na początku znajduje się spis artykułów. Liczba stron 621, brak ilustracji. Okładka twarda, na grzbiecie znajduje się wytłoczona nazwa. Zachowany w stanie dobrym.

Encyklopedia Kościelna T.XXI

Encyklopedja Koscielna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami.

Encyklopedia kościelna wydawana w Warszawie w latach 1873 – 1933. W jej skład weszły trzydzieści trzy tomy. Autorem polskiej edycji był ksiądz Michał Nowodworski – biskup płocki. Szykanowany przez władze zaboru rosyjskiego za działalność patriotyczną.
Tom XXI
Hasło: „Pozytywizm - Prusy”
Zawiera adnotację , iż została dopuszczona przez cenzurę rosyjską. Na początku znajduje się spis artykułów. Liczba stron 648, brak ilustracji. Okładka twarda, na grzbiecie znajduje się wytłoczona nazwa. Zachowany w stanie dobrym.

Gazeta Dziennik Polski (1942)

Dziennik Polski

Wydawana w Londynie.
Numer z 28 grudnia 1942 r.
Język polski
Liczba stron – 4
Stan zachowania – bardzo dobry

Pierwszy numer „Dziennika Polskiego” został wydany 12 lipca 1940 roku, trzy tygodnie po przybyciu do Londynu polskiego rządu na uchodźctwie. Gazeta ta była oficjalnym źródłem informacji, a w okresie wojennym pełniła także funkcję historycznej kroniki najważniejszych polskich wydarzeń tj. odkrycie grobów oficerów polskich zamordowanych w Katyniu w 1943 roku, śmierci gen. Sikorskiego, czy konferencji w Teheranie. „Dziennik” oprócz informowania o sprawach okupowanej Polski i podawania wiadomości ze świata, zajmował się także publikacją tekstów ułatwiających życie codzienne Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy w większości nie znali języka angielskiego.

Gazeta Express Poranny (1939)

Express poranny

Wydawany w Warszawie.
Numer pochodzi z 20 września 1939 r.
Wydanie dwu kartkowe.
Gazeta całkowicie poświęcona tematyce z początków wojny.
Język polski
Stan zachowania – bardzo dobry

Express poranny wydawany był w latach 1922- 1939 w Warszawie przez koncern DOM PRASY S.A., do którego należały także gazety tj. „Kurier czerwony”, „Kino” czy „Przegląd sportowy”. Express poranny miał profil bulwarowy, czyli był skierowany do dużej, mało wykształconej masy odbiorców, którą miał przyciągnąć dużą ilością zdjęć, przesyceniem treści tanią sensacją oraz krzykliwymi nagłówkami. Co ciekawe istniały również inne mutacje tej gazety dla innych miast np. „Dziennik Białostocki”.

Gazeta Gazeta Polska (1942)

Gazeta Polska

Wydawana w Jerozolimie.
Numer 28 grudnia 1942.
Język polski.
Stan zachowania – bardzo dobry
Liczba stron 4 (zeskanowane 3)

„Gazeta Polska” wydawana była w latach 1941- 1947 w Jerozolimie przez Polską Agencję Telegraficzną (PAT) jako dziennik informacyjny. W gazecie główne miejsce poświęcone było sytuacji politycznej na frontach II wojny światowej oraz informacje o zmaganiach wrogów i sojuszników Polski. „Gazeta Polska” była przeznaczona głównie dla Polaków n Bliskim Wschodzie, ekspozytura PAT i Polskiego Programu Radiowego.

Gazeta Goniec Krakowski (1940)

Goniec Krakowski

Wydawany w Krakowie.
Numer pochodzi z 13 kwietnia 1940 r.
Język polski
Stan zachowania – bardzo dobry
Liczba stron – 6 stron (2 strony zeskanowane)
Duży format

Tematyka pierwszych stron koncentruje się na temacie wojny. Dalsza część gazety poświęcona jest sprawą codziennym, społecznym.

Goniec Krakowski był wydawany w latach 1939- 1945 w Krakowie. Dziennik ten to pismo gadzinowe, publikowane w języku polskim przez niemieckie władze okupacyjne. W VII 1943 i XII 1943 ukazały się fałszywe numery gazety wydane przez krakowską AK z materiałami informującymi o walkach PSZ na Zachodzie.

Gazeta Ilustrowany Kurier Codzienny (1939)

Ilustrowany Kurier Codzienny

Gazeta wydawana w Krakowie.
Numer pochodzi 26 października 1939 r.
Język polski i niemiecki (tylko w „Proklamacji...”)
Na pierwszej stronie znajduje się „Proklamacja Gubernatora Generalnego” w języku polskim i niemieckim.
Gazeta porusza zarówno tematy związane z wojną, ale znajdują w niej także miejsce artykuły o charakterze społecznym.

Ilustrowany Kurier Codzienny był wydawany w latach 1910- 1939 w Krakowie jako wysokonakładowy dziennik informatyczno- polityczny. Gazeta ta była pierwszym dziennikiem ogólnopolskim, który zapoczątkował działalność koncernu wydawniczego Ilustrowany Kuryer Codzienny. Dziennik ten posiadał dodatki m. in. wydawany w latach 1924-1939 Kuryer Literacko- Naukowy, i Kuryer Kobiecy publikowany w okresie 1927- 1939.

Gazeta Saltinis - Źródło (1927)

Saltinis

Dwa wydania 1940 i 1941 r.
Wydawany w Marijanpole.
Język litewski.
Stan zachowania – dość dobry.
Tygodnik


Saltinis był jednym z najpopularniejszych ilustrowanych tygodników na Litwie. Wydawany w latach 1926, opierał się na treściach katolickich. Poświęcony życiu codziennemu (zeskanowane zostały: wiersz o jesieni życia, ogłoszenie o sklepie z zegarami i bronią, gdzie można kupić radio, jedna ze stałych kolumn, czyli wydarzenia ze świata).

Gramatyka Języka Polskiego

Gramatyka języka polskiego – podręcznik


Podręcznik do nauki gramatyki języka polskiego, zasad wymowy i poprawnego zapisu wyrazów oraz tworzenia zdań i wypowiedzi. Autorstwa Ignacego Steina i Romana Zawilińskiego: publicystów, działaczy oświatowych, językoznawców. Wydany w Warszawie w 1922 roku przez wydawnictwo M. Arcta. Przeznaczony był dla szkół powszechnych i średnich . Jak sugeruje tytuł – to wydanie trzecie uwzględnia zasady gramatyki wprowadzone w 1918 roku. Merytoryczny. Liczba stron wynosi 248. Okładka miękka. Zachowany w stanie dobrym.

Historia - Podręcznik dla klasy I gimnazjum

Historia

Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Wydany w 1937 roku we Lwowie. Autorem jest Jan Dąbrowski, historyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakres materiałowy obejmuje starożytność i średniowiecze. Poziom wiadomości zawartych w podręczniku jest dobrze dobrany pod względem merytorycznym dla potencjalnych odbiorców. Zawiera liczne teksty źródłoweoraz bardzo wiele ilustracji. Liczba stron – 230. Okładka miękka, ozdobiona ilustracją. Książka zachowana w stanie dobrym.

Katechizm angielski

The Life of our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ, and Lives of the Apostles and Evangelists


Wydana w Glasgow i Edynburgu w 1879 roku, nakładem Blackie and son. Autorstwa Johna Fleedwood’a. Zawiera (jak informuje na początku) informacje dotyczące „opisy dokładnych i pouczających historii i różnych sytuacji z życia naszego chwalebnego Odkupiciela. Zawiera opis Jego ukrzyżowania, zmartwychwstania i chwalebnego wniebowstąpienia. Dodatkowo zawarte są informacje dotyczące życia i cierpienia ewangelistów, apostołów i męczenników”. Napisany w języku angielskim. Okładka jest drewniana, pięknie zdobiona, z zachowanymi resztkami złoceń. Bogato ilustrowana – brzegi stron są również pozłacane (liczba stron 764). Pomimo uszkodzenia okładki zachowana w dobrym stanie.

Modlitewnik (XIX - XX W - od 6 str)

Modlitewnik.
Modlitewnik, przeważnie małych rozmiarów (przeważnie format kieszonkowy) zwiera w sobie modlitwy, teksty pieśni, opis i objaśnienie obrządków liturgicznych oraz skrócony wykład prawd wiary. Przeznaczony dla użytku dla wiernych.
Wydany w pierwszej połowie XX wieku. Miejsce i rok wydania nieznane. Brak części stron – liczba pozostałych stron 826. Posiada nieliczne ilustracje. Brzegi kartek barwione na kolor czerwony. Okładka miękka. Napisany w języku polskim.

Modlitewnik (Złoty ołtarz) 1931

Modlitewnik (Złoty ołtarz)
Modlitewnik, przeważnie małych rozmiarów (przeważnie format kieszonkowy) zwiera w sobie modlitwy, teksty pieśni, opis i objaśnienie obrządków liturgicznych oraz skrócony wykład prawd wiary. Przeznaczony dla użytku dla wiernych.
Wydane w 1931 roku w formacie kieszonkowym. Liczba stron 382 plus dodatkowo 32 zawierające modlitwy związane z liturgią Drogi Krzyżowej i Świąt Wielkanocnych. Brzegi stron są pozłacane i zabarwione na kolor czerwony. Okładka twarda, na której namalowana jest postać Jezusa Dobrego Pasterza. Zamykana na zatrzask. Napisany w języku litewskim. Zachowany w bardzo dobrym stanie.

Modlitewnik litewski 1895 R

Modlitewnik, przeważnie małych rozmiarów (przeważnie format kieszonkowy) zwiera w sobie modlitwy, teksty pieśni, opis i objaśnienie obrządków liturgicznych oraz skrócony wykład prawd wiary. Przeznaczony dla użytku dla wiernych.
Modlitewnik wydany w 1895 roku. Miejsce wydania nieznane. Brak karty tytułowej. Liczba zachowanych stron 712. Istnieje spora możliwość, że został on wydany poza obszarem Wileńszczyzny i tam nielegalnie dostarczony, w związku z represjami po Powstaniu Styczniowym (zakaz publikacji w języku litewskim). Zachowany z złym stanie.

Modlitewnik litewski w języku polskim

Modlitewnik, przeważnie małych rozmiarów (przeważnie format kieszonkowy) zwiera w sobie modlitwy, teksty pieśni, opis i objaśnienie obrządków liturgicznych oraz skrócony wykład prawd wiary. Przeznaczony dla użytku dla wiernych.
Miejsce i czas wydania nieznane – prawdopodobnie koniec XIX wieku. Brak części stron – zachowało się 958. Ilustrowany. Napisany w języku litewskim, ale polskimi literami. Był to sposób, na obejście carskich represji (zakaz publikowania w języku litewskim) po Powstaniu Styczniowym. Brak okładek. Zachowany w złym stanie.

Nauka o najświętrzym sakramencie (jezuici krk 1916)

Nie jest to typowy modlitewnik w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zawiera on wprawdzie różne modlitwy, ale generalnie ma służyć nauce o Najświętszym Sakramencie. Na pierwszej stronie przedstawiony jest obraz Serce Jezusa Miłosiernego. Wydany w Krakowie w 1916 roku nakładem Towarzystwa Jezusowego. Jest przekładem z języka niemieckiego. Zawiera 384 strony, których brzegi barwione są na kolor ciemnoczerwony. Ilustrowany. Okładka twarda, widnieje na niej znak krzyża. Format kieszonkowy. Napisany w języku polskim.

Wianuszek najświętszej Maryii Panny

Modlitewnik, przeważnie małych rozmiarów (przeważnie format kieszonkowy) zwiera w sobie modlitwy, teksty pieśni, opis i objaśnienie obrządków liturgicznych oraz skrócony wykład prawd wiary. Przeznaczony dla użytku dla wiernych.

Wydane w Częstochowie w 1931 roku, nakładem drukarni katolickiej. Zawiera 192 strony – brak ilustracji, poza obrazem Matki Boskiej na samym początku. Oprawa twarda, czarna – nie zachował się grzbiet. Wydany w bardzo małym formacie. Napisany w języku polskim, aczkolwiek kilka tekstów przełożonych jest również na język litewski.

Wielki i święty tydzień

Zbiór modlitw na Wielki Tydzień.


Wydany w Wilnie w 1908 roku nakładem Józefa Zawadzkiego. Autorem jest Ksiądz Arcybiskup Szymon Kozłowski (arcybiskup mohylewski, popularyzator teologii). Jest to zbiór modlitw na Wielki Tydzień- okres upamiętniający ostatnie dni Chrystusa przed śmiercią i zmartwychwstaniem. Są tutaj zebrane modlitwy według brewiarza rzymsko – katolickiego. Dzieło liczy 481 stron, nie zachowała się jednakże karta tytułowa. Ilustracji brak, okładka twarda. Napisane w dwóch językach polskim (stara polszczyzna) i łacińskim.

Broń

Guziki

Hełm

Hełm

Hełm

Hełm

Hełm

Hełm

Hełm

Guzik do 1928 roku

Polski guzik wojskowy sprzed 1928 roku.
Cynkowy, z II Rzeczypospolitej, przedstawiający wizerunek orła w zamkniętej koronie. Guzik ten jest guzikiem nieregulaminowym, wzór prawdopodobnie 1922 r. Przeznaczony dla szeregowych, zstąpiony guzikiem wz. 28. (wzór 1928 r)

Guzik wz 1928

Nazwa: Polski guzik wojskowy
Czas powstania: wzór z 1928r.
Materiał: mosiądz wysokoniklowy
Informacje dodatkowe:
- przedstawia nowy wizerunek godła państwowego, wprowadzony na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz
o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980)
- przeznaczone dla oficerów i szeregowych
Stan zachowania: dobry

Broń PPS

Pistolet maszynowy 7,62 mm wz. 1943 PPS
Dane techniczne:
Kaliber: 7,62 mm
Długość lufy: 223 mm (lufa gwintowana)
Długość z kolbą 808 mm
Masa bez naboi: 3,3 kg
Prędkość początkowa pocisku: 500 m/s.
Szybkostrzelność teoretyczna: 600 strz./min
szybkostrzelność praktyczna: 100 strz./min.
Magazynek: 35 naboi


Pistolet maszynowy konstrukcji radzieckiej. Obsługiwany gł. przez obsługę broni ciężkiej i czołgistów oraz zwiadowców. Przystosowany tylko do prowadzenia ognia ciągłego.
Stan zachowania broni bardzo zły. Pozostała tylko część broni – komory ładowniczej i lufa.

Karabin maszynowy DSzK wz. 1938 kalibru 12,7 mm (opisy)

Karabin maszynowy DSzK wz. 1938 kalibru 12,7 mm.

Dane techniczne:
Kaliber: 12,7 mm
Długość: 1586 mm
Długość lufy: 1066 mm
Masa karabinu właściwego: 35,5 kg
Prędkość pocz. Pocisku: 850 m/s
Szybkostrzelność teoretyczna: 550 strz/min
Szybkostrzelność praktyczna: 80 strz/minWielkokalibrowy karabin maszynowy konstrukcji radzieckiej. Przyjęta na stan uzbrojenia wojsk radzieckich w 1938 r. Przeznaczony był głównie dla oddziałów piechoty z zastosowaniem do obrony przeciwlotniczej i walki z lekko opancerzonymi pojazdami. W oddziałach pancernych montowany był na wieżach czołgów i dział samobieżnych. Montowany na podstawie kołowej (pozycja naziemna), lub trójnogu (obrona przeciwlotnicza).
Broń zachowana w stanie dostatecznym. Brak drewnianych elementów obudowy. Lufa wygięta, brak elementów celowniczych oraz komory amunicyjnej jak i podstawy montowania.

Karabin Mauser wz. 98 DANZING 1917 (opisy)

Karabin Mauser wz.98 DANZING 1917
Wyprodukowany w Gdańsku 1917 r.

Dane techniczne:
Kaliber: 7,92 mm.
Ładowanie – zamek
Pojemność magazynka – 5 naboi
Waga: 3,9 kg.
Długość: 1110 mm
Długość lufy: 600 mm


Niemiecki karabin powtarzalny wz. 1898. W okresie międzywojennym należał do podstawowego wyposażenia piechoty min. w wojsku polskim i niemieckim. Produkowany był w okresie międzywojennym w kilku odmianach. Produkowany był również w Polsce. Standardowo ładowany był 5 nabojami pojedynczo lub przy pomocy łódki nabojowej. W wersjach szturmowych występowała możliwość załadowania 25 nabojami naraz. Na karabin była możliwość nałożenia bagnetu, który instalowany był na końcu lufy. Występował również w odmianie kb wz. 98a.
Zachowany w stanie dobrym. Brak części elementów komory ładowniczej i części kolby.

Odznaka pamiątkowa II Brygady Legionów

Nazwa: Medalion II Brygady za udział w walkach 1914 - 1916
Czas powstania: 1916 r
Materiał: srebrzony tombak (wym. 47x32 mm)
- medalion ustanowiło Centralne Biuro Wydawnictw NKN dla Komendy II Brygady Legionów Polskich w drugą rocznicę wymarszu w pole. Nosili go byli żołnierze II Brygady.
- owalna, żelazna odznaka o z dużym krzyżem po środku, na którego ramionach rozmieszczono monogramy II B L P (II Brygada Legionów Polskich)
- między ramionami krzyża znajdowała się data wymarszu brygady na front (w części górnej - 30 IX) i data ustanowienia odznaki (w części dolnej 1914 1916).

Orzełek wojskowy

Nazwa: Orzełek wojskowy na czapkę
Czas powstania: , wz. 1917 (używany w okresie międzywojennym)
Materiał: metal
Informacje dodatkowe:
- na tarczy umieszczano numer pułku, symbole wojsk technicznych
- możliwe inne warianty
Stan zachowania: dobry

Emblemat Przysposobienia Wojskowego

Nazwa: Odznaka Przysposobienia Wojskowego (PW)
Czas powstania: po 1927 r.
Materiał: metal
Informacje dodatkowe:
- odznaczenie Organizacji Przysposobienia Wojskowego, zrzeszającego młodzież (nabór do wojska) (1927-1960)
- obejmowała ochotników od 15 – 30 lat
Stan zachowania: skorodowany; defekt (brak górnej prawej części odznaki)

Państwowa Odznaka Strzelecka

Nazwa: Państwowa Odznaka Strzelecka II RP
Czas powstania: 1930 r
Materiał: metal
Informacje dodatkowe:
- odznaczenie cywilne dopuszczone w Wojsku Polskim
- trójklasowe (złota – za wyniki w zawodach o Mistrzostwo Wojska, srebrna – za wyniki w zawodach Dywizyjnych, brązowa – za wyniki w zawodach oddziałowych)
- noszona po prawej stronie munduru, na wysokości drugiego guzika
- nadawana na okres 2 lat

Rosyjski hełm wojskowy - wz. 39

Nazwa: Rosyjski hełm wojskowy – wz. 39

Czas powstania: okres II wojny światowej

Materiał: stal chromowo-niklowo-manganowa lub stal wysokomanganowa

Informacje dodatkowe:
przeznaczone dla piechoty

Stan zachowania: dobry

Aparat harmonijkowy marki Ensign 220 Selfix

Produkowany w Wielkiej Brytanii od 1939 roku. Aparat zachowany w bardzo dobrym stanie.

Lornetka

Butelka

Gramofon

Wnyki

Waga szalkowa - Ideal

Waga szalkowa do 10 kg, wyprodukowana w zakładzie należącym do Piotra Księżyckiego, założonym około 1908 roku w Lublinie.
Na wadze znajdują się motywy zwierzęce, lwy (2) oraz koniki morski (2). W wewnętrznej części szalki tłoczenia z nazwą przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Adapter ZSRR 1

Produkcja: lata 50. XX wieku
na górnej pokrywie po wewnętrznej stronie znajduje się napis – Патефонный завод город Молотов - Miasto Mołotov – zakład produkcji gramofonów, na samej górze napisu widoczny symbol sierpa i młota
stan: bardzo dobry, sprawny
z lewej dolnej strony tabliczka do ustawienia prędkości

Państwowa Odznaka Sportowa

Nazwa: Państwowa Odznaka Sportowa (POS)
Czas powstania: lata 1928-1929 (powstanie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
w Warszawie – CIWF)
Materiał: metal
Informacje dodatkowe:
- odznakę nadawano na okres dwóch lat
- odznaka klasowa (III klasy: brązowa, srebrna, złota; każda klasa miała 4 stopnie); eksponat
w zbiorze najprawdopodobniej – klasa brązowa
- noszona przez żołnierzy i podoficerów na wysokości pierwszego guzika (po prawej strony u góry)
- przez oficerów była noszona na koalicyjka
Stan zachowania: dobry

Żeton pamiątkowy

Nazwa: Odznaka-żeton pamiątkowy "Śląsk Nasz 1921"
Czas powstania: początek lat 20.
Materiał: mosiądz złocony (średnica 22 mm)
Informacje dodatkowe:
- żeton patriotyczny wytłoczony z okazji Plebiscytu na Górnym Śląsku (20 marca 1921r.);
- jednostronny
Stan zachowania: dobry

Album na zdjęcia

Album do zdjęć – podwójny. Przedmiot z XIX wieku. Zdjęcia w środku wkładane były do tekturowych ramek. Okładka bogato zdobiona, piękna ilustracja . Metalowe zapięcie po obu stronach albumu. Przedmiot w złym stanie zachowania. Nie zachowały się żadne zdjęcia ze środka albumu.

Zegar ścienny

Gramofon

Szkatułka

Adapter ZSRR 2

Producent: Артель Граммофон Ленгорпромсовет „Artyel Grammofon Lyengorpromcovyet”
Data produkcji:
Stan zachowania: bardzo dobry
W prawym dolnym rogu widoczna możliwość ustawienia prędkości
Budowa: drewniany

Forma do masła

Forma do masła. Służy do uformowania odpowiednio pod względem wagi i wielkości kostki masła (około pół kilograma). Przedmiot oryginał pochodzący z pierwszej połowy XX wieku.

Futerał na lornetkę PZO 1936

Futerał na lornetkę PZO 1936

Skórzany futerał na lornetkę 6x30 z Polskich Zakładów Optycznych, wyprodukowany był przez firmę Chojeckiego z siedzibą w Warszawie. Futerał jest koloru ciemno brązowego, z grubej skóry. Zachowany w stanie niemalże idealnym.

Grzebień do lnu

Grzebień do lnu. Jak wskazuje nazwa przedmiot służący, do rozczesywania włókien lnu otrzymanych uprzednio w procesie pozyskiwania ich z paździerza. Przedmiot oryginalny z pierwszej połowy XX wieku.

Kapcie skórzane

Kapcie skórzane. Ręcznie wyplatane. Do użytku zewnętrznego. Używało się ich rzadko – tylko wtedy gdy zachodziła potrzeba poruszania się po ciężkim, twardym podłożu (np. w lesie). /przedmiot oryginalny z pierwszej połowy XIX wieku.

Polski hełm wojskowy - wz. 31

Nazwa: Polski hełm wojskowy -wz 31
Czas powstania: wzór z 1931 r.
Materiał: stal chromowo-niklowo-manganowa lub stal wysokomanganowa
Informacje dodatkowe:
Hełm wz 31 jest najbardziej znanym hełmem polskim - stanowił podstawowy typ hełmu okołowojskowego w armii II Rzeczypospolitej.
przeznaczone dla piechoty oraz nielicznych jednostek Obrony Narodowej
Stan zachowania: dobry

Orzeł wojskowy II RP

Nazwa: Orzeł oficerski wz. 1919r. (Orzełek wojska II RP)
Czas powstania: po 1919 r.
Materiał: metal (najczęstsze wymiary: 50x43)
Informacje dodatkowe:
- orzeł wojsk lądowych
- wykonywane w prywatnych wytwórniach (stąd częste różnice kształtów głowy orła, ułożenia piór, ustawienia łap na tarczy)
- orły metalowe noszono na czapkach garnizonowych, kapeluszach podhalańskich
i huculskich, czapkach polowych
- obramowanie dwu skrzydeł husarskich
- przeznaczane dla szeregowców
- noszono na czapkach garnizonowych
- wytłoczone także na metalowych guzikach wszystkich żołnierzy wojsk lądowych i lotnictwa
Stan zachowania: bardzo dobry

Kołatka

Przedmiot używany podczas stróżowania. Szczególnie popularny zaraz po wojnie. W czasach kiedy następowały znaczne migracje ludności mieszkańcy wsi z obawy o bezpieczeństwo swoje i dobytku tworzyli kilkuosobowe warty. Stróż przechadzał się w granicach wsi i stukając w kołatkę dawał sygnał iż nadchodzi. Przedmiot oryginalny z okresu powojennego (po II Wojnie Światowej)

Maselnica

Maselnica jak wskazuje nazwa, służyła do wyrobu masła. Do środka wlewało się śmietanę i ubijało w celu uzyskania produktu finalnego. Przedmiot oryginalny, drewniany (obejmy metalowe )z lat sześćdziesiątych XX wieku.

Maszyna do szycia August Stuckenbrock Einbeck

I. Zespół maszyn do szycia
Stan: 18.
1. August Stuceknbrock Einbeck
Maszyna do szycia produkcji niemieckiej, bez stolika i podstawki. Wyprodukowana w fabryce należącej do Augusta Stuckenbrocka. Produkcja: najprawdopodobniej XX wiek.
Na obudowie maszyny (bębenka) znajdują się elementy zdobnicze (roślinne), a także metalowa tabliczka z następującymi napisami: August Stuckenbrock, Einbeck *Fahrrader&Nachmaschinen, w wewnętrznej części tabliczki znajduje się slogan: Mein Feld ist die Welt. Pod tabliczką znajduje się wybity numer (fabryczny) - `1789006.

Maszyna do szycia Singer

Singer (motywy egipskie)
Maszyna do szycia produkcji amerykańskiej, bez stolika, z podstawką. Wyprodukowana w fabryce należącej do Isaaka Merritta Singera i Edwarda Clarka. Prawdopodobny rok produkcji: 1929.
Na obudowie maszyny (bębenka) znajdują się zdobnicze motywy z egipskiej mitologii – Sfinks, a także metalowa tabliczka z napisami: The Singer MANFC. CO., w dolnej części napis Trade Mark, w centralnej części symbol producenta. Pod tabliczką znajduje się wybity numer (fabryczny) – FZ 15470.

Maszyna do szycia Singer 2

Singer (starszy typ)
Maszyna do szycia produkcji amerykańskiej, bez stolika, z podstawką. Wyprodukowana w fabryce należącej do Isaaka Merritta Singera i Edwarda Clarka. Prawdopodobny rok produkcji: ??
Obudowa maszyny pozbawiona elementów zdobniczych; metalowa tabliczka z napisami: The Singer MANFC. CO. N.Y., w dolnej części napis Trade Mark, w centralnej części symbol producenta. Pod tabliczką znajduje się wybity numer (fabryczny) – 8777809 212009.

Maszyna do szycia Union

Singer (starszy typ)
rnMaszyna do szycia produkcji amerykańskiej, bez stolika, z podstawką. Wyprodukowana w fabryce należącej do Isaaka Merritta Singera i Edwarda Clarka. Prawdopodobny rok produkcji: ??
rnObudowa maszyny pozbawiona elementów zdobniczych; metalowa tabliczka z napisami: The Singer MANFC. CO. N.Y., w dolnej części napis Trade Mark, w centralnej części symbol producenta. Pod tabliczką znajduje się wybity numer (fabryczny) – 8777809 212009.
rn

Międelnica

Urządzenie służące, do wstępnej obróbki lnu. Uderzając z góry pozbywano się paździerza poprzez zmiękczanie go. Przedmiot oryginalny, drewniany, z pierwszej połowy XX wieku.

Pralnik

Pralnik przyrząd służący do prania ręcznego ubrania. Namoczone, rozwieszone ubranie uderzało się pralnikiem wybijając bród.
Drugie zastosowanie – służyło do odrywania główek lnu od łodygi w czasie pozyskiwania włókna z rośliny.
Przedmiot oryginalny, drewniany, pochodzący z lat 20 – 30 XX wieku.

Trzepaczka do zmiękczania lnu

Przedmiot służący do zmiękczania lnu oraz oddzielenia paździerzu od włókna. Była używana w następującej po międlnicy części procesu pozyskiwania włókien. Czynność wyglądała w następujący sposób: w jednej dłoni trzymało się len, drugiej trzepaczkę i uderzając pionowo w dół oddzielało się paździerz od włókna. Współczesna kopia.

Szklana butelka Magister Klawe

Butelka szklana, brązowa. Na awersie wytłoczone: Magister Klawe Warszawa.
Butelka zawierała lek, który został sporządzony w aptece/laboratorium należącym do rodziny Klawe, która przybyła do Warszawa w XVIII wieku z Bawarii. Twórcą farmaceutycznej pozycji rodziny był Henryk Klawe (1832-1926), który założył najpierw aptekę, a później laboratorium. Od nazwiska Henryka Klawego pochodzi powiedzenie Powiedzieć coś klawego (fajnego). W 1939 roku firma otrzymała pozwolenia na produkcję insuliny. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w spadkobiercy Henryka Klawego zatrudniali 515 osób.

Szklana butelka Wytwórnia Fruid

Butelka szklana, zielona. Na awersie wytłoczone: Wytwórnia Fruid Bernsztein.

Waga

Waga podwieszana, posiadająca dwie skale metryczne. Ważąca w kilogramach jak i funtach. Przedmiot oryginalny z XIX wieku.

Waga hakowa

Zbiór trzech wag, które najprawdopodobniej wyprodukowano w tym samym zakładzie. Zostały wytworzone w latach: 1885, 1894 oraz 1891. Na wadze z 1885 roku widnieje prawdopodobne nazwisko producenta: Reuss.
Każda z wag posiada skalę.

Waga szalkowa - W. Hess

Waga szalkowa W. Hess
Waga szalkowa do 5 kg, wyprodukowana w zakładzie należącym do Wilhelma Hessa, założonym pod koniec XIX wieku w Lublinie. Wilhelm Hess był właścicielem jednego z największych zakładów produkujących na Lubelszczyźnie. Jego wyroby były eksportowane do Galicji i Rosji.
Na wadze znajdują się motywy zwierzęce – koniki morskie (2); metalowe napisy „W. Hess, Lublin”; na szalkach tłoczenia: Tow.[arzystwo] Akc.[yjne] W. Hess Lublin.

Zespół samowarów

ZESPÓŁ SAMOWARÓW
2 samowary – produkcja rosyjska
Czas: czasy carskie
Materiał: miedziane
Pochodzenie: Tuła
Informacje dodatkowe:
- po środku rosyjskie napisy, medale z datami
- pierwszy większy, drugi mniejszy
Samowar produkcji radzieckiej (ciemny/czarny), elektryczny
Czas: lata 60. XX w.
Samowar elektryczny (srebrny)
Czas i miejsce: 1977 ZSRR
Informacje dodatkowe:
- wytłoczona cena „ 17,50” rubli

Żelazko

Żelazko na węgiel drzewny z XIX wieku. Do wnętrza sypało się rozżarzone węgielki, które utrzymywały wewnątrz temperatura wymaganą do prasowania. Dzięki temu nie trzeba było co jakiś czas rozgrzewać żelazka stawiając go na palenisku. Dym i para wychodziły otworem u góry. Przedmiot oryginalny.

Sieczkarnie

Sieczkarnia 1
Wykorzystywana do cięcia zboża, trawy, roślin pastewnych na sieczkę. Wykonana z metalu. Wyprodukowana na przełomie XIX i XX wieku. Na ramie M. Wolski Iska BW3 – podzespół wykonany w innym zakładzie produkcyjnym. Stan zachowania dobry.
Sieczkarnia2
Wykorzystywana do cięcia zboża, trawy, roślin pastewnych na sieczkę. Wykonana z metalu w fabryce braci Schapiro w mieście Lida niedaleko Grodna w okresie międzywojennym. Wersja eksportowa. Stan zachowania dobry.