Rejon Solecznicki, położony na południe od Wilna, na granicy litewsko-białoruskiej jest największym skupiskiem Polaków w Republice Litewskiej. Rejon to teren szczególny. W wielowiekowej historii tej ziemi mieszkali tu przedstawiciele różnych nacji, wyznawcy różnych religii, a ich kultura przenikając się wzajemnie utworzyła prawdziwy skarb wielokulturowego dziedzictwa. To tutaj znajdują się również cztery muzea – wszystkie niezwykłe, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju.
W dokumentach, zdjęciach i przede wszystkim w zwykłych sprzętach można zobaczyć wiele wieków historii tej ziemi.

Ziemia Wileńska dzisiaj

O muzeach

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego rejonu południowej Wileńszczyzny, leżącej obecnie w granicach Republiki Litewskiej. Ta część Wileńszczyzny mieści się dziś w obrębie administracyjnym Rejonu Solecznickiego. Dzieje tego Regionu były zawsze wielonarodowe i wielokulturowe - przesycone wpływami kultury, historii i tradycji Polaków, Białorusinów, Litwinów, Rusinów, Rosjan, Tatarów, Żydów i wielu innych nacji zamieszkujących te tereny. Projekt promuje bogactwo kultury tej ziemi, która wprawdzie nie zaginęła, będąc pieczołowicie chroniona w czterech muzeach Rejonu Solecznickiego, ale która jest słabo znana. Przyczyn tego faktu jest kilka, wśród nich najistotniejsze wydają się – trudny dostęp ze względu na położenie geograficzne i dojazd, słaba promocja tych prawdziwych skarbów kultury i dziedzictwa w mediach i nośnikach elektronicznych, brak nowoczesnych narzędzi dotarcia do szerokiego grona odbiorców. W ramach projektu skatalogowaliśmy zbiory czterech muzeów Rejonu (dwóch w Białej Wace, w Turgielach i w Taboryszkach).

Rejon Solecznicki, położony na południe od Wilna, na granicy litewsko-białoruskiej jest największym skupiskiem Polaków w Republice Litewskiej. Na niespełna 40 tys. mieszkańców rejonu, blisko 32 tys. posiada polskie pochodzenie. Rejon to teren szczególny. W wielowiekowej historii tej ziemi mieszkali tu przedstawiciele różnych nacji, wyznawcy różnych religii, a ich kultura przenikając się wzajemnie utworzyła prawdziwy skarb wielokulturowego dziedzictwa – nie tylko Polaków, ale również ich sąsiadów, mówiących w różnych językach i wyznających wszystkie religie – od prawosławnych Białorusinów, po tatarskich wyznawców islamu. Do dziś starsi mieszkańcy Rejonu, choć na co dzień mówią po polsku, pieśni śpiewają w kilku językach – po polsku, litewsku, rosyjsku, białorusku, ukraińsku. Niestety dawne tradycje i bogactwo kultury odchodzą w zapomnienie.

Na terenie Rejonu Solecznickiego znajdują się również cztery muzea – wszystkie niezwykłe, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Łączy je bogactwo kultury i dziedzictwa ziemi solecznickiej, ale również niestety brak promocji. Mało kto zna muzea w Turgielach, Taboryszkach, czy Białej Wace. Przyciągają mało zwiedzających – nie dlatego, że ich zbioru są nieliczne czy nieciekawe, ale dlatego, że jest to wynikiem braku promocji. A brak promocji wynika z braku środków na ten cel w budżetach Samorządu Solecznickiego. Dlatego warto przybliżyć bogactwo ich kolekcji, zarówno poprzez stworzenie wersji wirtualnych, które pokażą zebrane przez nie eksponaty wielu pasjonatom na całym świecie, ale również wypromują muzea w wersji tradycyjnej, przyciągając turystów i pasjonatów z Litwy, Polski i innych krajów.